Folkeuniversiteternes Dag,
d. 11.-17. september 2023

Bæredygtig viden nær dig
Folkeuniversiteternes Dag, 
d. 11.-17. september 2023

Folkeuniversiteternes Dag

D. 11. september - 17. september 2023 afholdes Folkeuniversiteternes Dag, hvor vi har samlet en mangfoldig række af spændende arrangementer landet over. I år sætter vi særligt fokus på bæredygtighed - du kan komme til foredrag om økologisk økonomi i Holstebro, forundres over insekternes Costa del Sol i Vejen eller blive klogere på atomkraft i Frederikssund. På siden her kan du få overblik over ugens arrangementer, få smagsprøver på, hvad du kan opleve og finde links til, hvor og hvordan du kan tilmelde dig.

Arrangementer d. 11. september til d. 17. september

Vikingeborgen ved Erritsø

Med fundet af de enorme vikingetidshaller ved Erritsø, mener arkæologerne at have fundet nøglen til at forstå kongemagten i Danmark før Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Udgravningerne ved Erritsø afslørede i efteråret 2019 endnu en ny, næsten 50 meter lang vikingetidshal. Det betyder, at stedet formodentligt har været et magtcentrum i mange generationer, og at Erritsø-komplekset muligvis var vigtigt allerede tidligere end i 700- og 800-tallet. Mads Ravn, forskningschef ved Vejlemuseerne, fortæller om resultaterne af de arkæologiske udgravninger og deres betydning. Skal danmarkshistorien skrives om?

Mads Ravn, forsknings- og samlingschef, ph.d., Vejlemuseerne

Dato: mandag d. 11. sep. Tid: 19:00-21:00 Sted: Fredericia Bibliotek, 3. sal Tilmeld dig her

Verdens(u)orden med Kina som stormagt

Foredraget gør status på Kina som stormagt set i lyset af aktuelle udviklinger i det internationale system og i Kina-USA forholdet med fokus på krigen i Ukraine og de tiltagende sikkerhedspolitiske og militære spændinger i Taiwanstrædet. Indlægget slutter af med at give et bud på, hvilken verdensorden, der er under udvikling og implikationerne heraf for Europa, herunder Danmark.

Camilla T. N. Sørensen, ph.d., lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet

Dato: torsdag d. 14. sep. Tid: 19:00-21:00 Sted: UCL Professionshøjskolen, Klostervænget 4, 5700 Svendborg Tilmeld dig her

Mennesker i klimaets brændpunkter

Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet, og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Den globale overfladetemperatur var 1,09°C højere i 2011–2020 end 1850–1900, hvor menneskeskabte årsager har ændret overfladetemperaturen med 1,07°C. Hvert af de sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden 1850. For hver halve grad den globale opvarmning stiger yderligere, vil der være stigninger i temperaturekstremer, intensitet af kraftig nedbør og alvorlig tørke. Sebastian Mernild vil give jer en indflyvning til de klimaforandringer, vi har set over tid, men også hvad vi forventeligt vil se af forandringer i årtierne der kommer.

Sebastian Mernild, professor, Climate Cluster, Syddansk Universitet

Dato: tirsdag d. 12. sep. Tid: 18:00-19:45 Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg Tilmeld dig her

Vores fælles hav

Vores fælles hav har det dårligt. Hovedårsagen er årtiers alt for store udledninger af næringsstoffer, men en række andre faktorer presser også havet; overfiskeri, bundtrawling, råstofindvinding, dumpning af slam og klimaforandringer, for at nævne nogle. Med udgangspunkt i Lillebælt, vil jeg tage jer med ned under havoverfladen, og vise jer ruinerne af det der engang var et sundt økosystem. Vi gennemgår de mekanismer, som er årsag til den dårlige tilstand og de mulige løsninger. Til slut vil der være en åben diskussion af det natursyn og den politik, som har bragt os derhen, hvor Lillebælt er afgået ved døden, og hvad der skal til for at genoplive patienten.

Stiig Markager, professor og forsker ved Institut for Bioscience og Arctic Research Centre, AU

Dato: mandag d. 11. sep. Tid: 17:30 Sted: Alsion/SDU-Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg Tilmeld dig her

Sex - kun for kvinder

Sex betyder noget for de fleste af os. Det kan være en kilde til glæde, velvære, afslapning, nærvær og samhørighed, men også til smerte, sorg og bekymring.
Denne aften sætter vi fokus på kvinder og sex. Vi dykker ned i en række relevante spørgsmål: Er kvinders sexlyst anderledes end mænds? Hvad bliver kvinder tiltrukket af, og har de lov til at følge deres lyst? Hvad betyder hormonerne, findes g-punktet, og hvor lang tid tager det at få orgasme? I hvilken alder har kvinder bedst sex? Og er sex bedst, hvis man er forelsket? Du kan også få indblik i, hvad en sexologisk behandling går ud på.
Kom og hør Ditte Trolle og Lillan Kempf, der begge er gynækologer og sexologer, fortælle om kvinders seksuelle længsler, lyster og problemer i alle aldre. Undervisningen tager bl.a. afsæt i tænkepausebogen ’Sex’ (Aarhus Universitetsforlag).

Ditte Trolle og Lillan Kempf, speciallæge i gynækologi og overlæge i gynækologi 

Dato: onsdag d. 13. sep. Tid: 17:30 Sted: Alsion/SDU-Sønderborg, Alsion 2, 6400 Sønderborg Tilmeld dig her

Myretuen – insekternes Costa-del-Sol

Bliv klogere på myretuens betydning for insektdiversiteten og hør hvordan myrerne holder andre insekter og dyr varme samt får planter til at spire. Kom hele vejen rundt om myrernes livscyklusser og deres utrolige tilpasningsevne, når Rikke Reisner Hansen, tager os med ind i myrernes forunderlige verden.

Rikke Reisner Hansen, post.doc ved Aarhus Universitet

Dato: tirsdag d. 12. sep. Tid: 19:00-21:00 Sted: Vejen Bibliotek Tilmeld dig her